menu
  znajdujesz sie na stronie:  
Wynajem


Oferta Wynajmu Rusztowań
Typu: PICO 65 , PICO 100


Przedsiębiorstwo nasze świadczy usługi wypożyczania rusztowań budowlanych, stalowych o konstrukcji ramowej Typu PICO 65 i PICO 100, na warunkach jak poniżej:

Za pierwsze 25 dni kalendarzowe (okres podstawowy) z montażem i demontażem:

 • dla rusztowania PICO 65 - 11,75 zł/m²
 • dla rusztowania PICO 100 - 13,25 zł/m²

Przykładowo: 102,0 m2 x 11,75 zł/m²= 1.198,50 zł

Na wyżej wymienione rusztowanie - posiadamy Certyfikat Bezpieczeństwa Nr B/02/116/04 wydany przez IMBiGS w Warszawie.

UWAGI:

W pracach budowlanych należy przewidzieć niezbędny czas na montaż i demontaż, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu, ze względu na nie znaną konfigurację brył geometrycznych przedmiotowego obiektu, przy którym ma być zbudowane rusztowanie.

Przestawianie oraz montaż i demontaż rusztowań może być wykonane przez wypożyczającego, o ile wcześniej wyrazimy na to zgodę (obowiązuje inny cennik za wynajem bez montażu).

Przy przedłużaniu wypożyczania rusztowania o następne 25 dni kalendarzowych i więcej stosujemy stawkę obniżoną za każdy dzień i wynosi ona:

 • dla rusztowania PICO 65 - 0,22 zł/m2
 • dla rusztowania PICO 100 - 0,24 zł/m2

Przykładowo: 102,0 m2 x 0,22 zł/m2 x 25 dni = 561,00 zł

 • ponadto ceny wynajmu są uzależnione od ilości wynajętego rusztowania i są ustalone indywidualnie do każdej budowy.

Koszt dodatkowego przestawienia rusztowania wynosi:

 • dla rusztowania PICO 65 - 6,00 zł/m² (z transportem do 50 km)* w tym:
  • montaż - 3,50 zł/m²
  • demontaż - 2,50 zł/m²
 • dla rusztowania PICO 100 - 7,00 zł/m ² (z transportem do 50 km)* w tym:
  • montaż - 4,30 zł/m²
  • demontaż - 2,70 zł/m²

koszty transportu montażystów i materiału dodatkowego do przestawienia rusztowania są ustalane indywidualnie ponad 50 km.

* dotyczy wynajmu rusztowania powyżej 200,00 m2 wraz z montażem i demontażem

Współczynniki zwiększające cenę wynajmu montażu i demontażu rusztowań:

 • przy wysokości powyżej 20,00m 5% za każde rozpoczęte 10,0m,
 • przy utrudnieniach np. montażu rusztowania w wąskich przejściach, omijanie balkonów, na dachach, schodach, wewnątrz pomieszczeń 10%,
 • przy transporcie poziomym powyżej 20,00m 5% za każde rozpoczęte 10,0m,
 • w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, zapyleniu 50%,
 • w zabudowie łukowej np. zbiorniki 50%.

Koszt 1 Rg/godz za postój uniemożliwiający z winy zamawiającego montaż lub demontaż rusztowania oraz nie wyczyszczenie rusztowań do demontażu – 24,40 zł/Rgodz.

W okresie zimowym stosujemy upusty w zależności od warunków atmosferycznych tylko od ceny wynajmu rusztowania.

Przy demontażu końcowym rusztowania usługi transportu w promieniu 50 km GRATIS, przy wynajmie co najmniej 200,00 m2 wraz z montażem i demontażem.

Ponadto zakład nasz świadczy usługi transportowe samochodami ciężarowymi :

 • zestaw ciężarowy 24 T - 3,20 zł / km
 • sam. ciężarowy 5,5 T - 2,00 zł / km
 • sam. ciężarowy 3,5 T - 1,90 zł / km
 • przyczepa sam. 1,5 T - 0,65 zł / km
 • sam. towar-osob 1,25 T - 1,35 zł / km
 • sam. osob-towarowy (do przestawienia rusztowania) – 1,15 zł / km

Uwaga : Do powyższych cen doliczamy podatek VAT 22%

Użyte do budowy rusztowania elementy rusztowań powierzane są wypożyczającemu na podstawie dokumentów: „Dowód dostawy” oraz „Umowy najmu” na warunkach w nich zawartych.

Warunki płatności do uzgodnienia

Termin ważności oferty – do 12 / 08 r.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie przedsiębiorstwa.

Dział Sprzedaży i Marketingu

guzel sozler
drukuj