Oferta Wynajmu Rusztowań
Typu: PICO 65 , PICO 100


Przedsiębiorstwo nasze świadczy usługi wypożyczania rusztowań budowlanych, stalowych o konstrukcji ramowej Typu PICO 65 i PICO 100, na warunkach jak poniżej:

Za pierwsze 25 dni kalendarzowe (okres podstawowy) z montażem i demontażem:

Przykładowo: 102,0 m2 x 11,75 zł/m²= 1.198,50 zł

Na wyżej wymienione rusztowanie - posiadamy Certyfikat Bezpieczeństwa Nr B/02/116/04 wydany przez IMBiGS w Warszawie.

UWAGI:

W pracach budowlanych należy przewidzieć niezbędny czas na montaż i demontaż, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu, ze względu na nie znaną konfigurację brył geometrycznych przedmiotowego obiektu, przy którym ma być zbudowane rusztowanie.

Przestawianie oraz montaż i demontaż rusztowań może być wykonane przez wypożyczającego, o ile wcześniej wyrazimy na to zgodę (obowiązuje inny cennik za wynajem bez montażu).

Przy przedłużaniu wypożyczania rusztowania o następne 25 dni kalendarzowych i więcej stosujemy stawkę obniżoną za każdy dzień i wynosi ona:

Przykładowo: 102,0 m2 x 0,22 zł/m2 x 25 dni = 561,00 zł

Koszt dodatkowego przestawienia rusztowania wynosi:

koszty transportu montażystów i materiału dodatkowego do przestawienia rusztowania są ustalane indywidualnie ponad 50 km.

* dotyczy wynajmu rusztowania powyżej 200,00 m2 wraz z montażem i demontażem

Współczynniki zwiększające cenę wynajmu montażu i demontażu rusztowań:

Koszt 1 Rg/godz za postój uniemożliwiający z winy zamawiającego montaż lub demontaż rusztowania oraz nie wyczyszczenie rusztowań do demontażu – 24,40 zł/Rgodz.

W okresie zimowym stosujemy upusty w zależności od warunków atmosferycznych tylko od ceny wynajmu rusztowania.

Przy demontażu końcowym rusztowania usługi transportu w promieniu 50 km GRATIS, przy wynajmie co najmniej 200,00 m2 wraz z montażem i demontażem.

Ponadto zakład nasz świadczy usługi transportowe samochodami ciężarowymi :

Uwaga : Do powyższych cen doliczamy podatek VAT 22%

Użyte do budowy rusztowania elementy rusztowań powierzane są wypożyczającemu na podstawie dokumentów: „Dowód dostawy” oraz „Umowy najmu” na warunkach w nich zawartych.

Warunki płatności do uzgodnienia

Termin ważności oferty – do 12 / 08 r.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie przedsiębiorstwa.

Dział Sprzedaży i Marketingu

guzel sozler
drukuj