menu
  znajdujesz sie na stronie:  
Vermietung


Oferta   Wynajmu  Rusztowań
Typu: PICO  65 , PICO  100


Przedsiębiorstwo nasze świadczy usługi wypożyczania rusztowań budowlanych, stalowych o konstrukcji ramowej   Typu PICO 65 i PICO 100, na warunkach jak poniżej:

Za pierwsze 25 dni kalendarzowe (okres podstawowy) z  montażem i demontażem:

 • dla rusztowania PICO 65    - 11,75 zł/m²
 • dla rusztowania PICO 100  - 13,25 zł/m²

Przykładowo: 102,0 m2 x 11,75 zł/m²=  1.198,50 zł

Na wyżej wymienione rusztowanie - posiadamy Certyfikat Bezpieczeństwa Nr B/02/116/04 wydany przez IMBiGS w Warszawie.

UWAGI:

W pracach budowlanych należy przewidzieć niezbędny czas na montaż i demontaż, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu, ze względu na nie znaną konfigurację brył geometrycznych przedmiotowego obiektu, przy którym ma być zbudowane rusztowanie.

Przestawianie oraz montaż i demontaż rusztowań może być wykonane przez wypożyczającego, o ile wcześniej wyrazimy na to zgodę (obowiązuje inny cennik za wynajem bez montażu).

Przy przedłużaniu wypożyczania rusztowania o następne 25 dni kalendarzowych i więcej stosujemy stawkę obniżoną za każdy dzień i wynosi ona:

 • dla rusztowania PICO 65     - 0,22 zł/m2
 • dla rusztowania PICO 100   - 0,24 zł/m2

Przykładowo: 102,0 m2 x 0,22 zł/m2 x 25 dni = 561,00 zł

 • ponadto ceny wynajmu są uzależnione od ilości wynajętego rusztowania i są ustalone indywidualnie do każdej budowy.

Koszt dodatkowego przestawienia rusztowania wynosi:

 • dla rusztowania PICO 65  - 6,00 zł/m²  (z transportem do 50 km)* w tym:
  • montaż             - 3,50 zł/m²
  • demontaż         -  2,50 zł/m²
 • dla rusztowania PICO 100  - 7,00 zł/m ² (z transportem do 50 km)* w tym:  
  • montaż            -  4,30 zł/m²
  • demontaż        -  2,70 zł/m²

koszty transportu montażystów i materiału dodatkowego do przestawienia rusztowania są ustalane indywidualnie ponad 50 km.

* dotyczy wynajmu rusztowania powyżej 200,00 m2 wraz z montażem i demontażem

Współczynniki zwiększające cenę wynajmu montażu i demontażu rusztowań:

 • przy wysokości powyżej 20,00m 5% za każde rozpoczęte 10,0m,
 • przy utrudnieniach np. montażu rusztowania w wąskich przejściach, omijanie balkonów, na dachach, schodach, wewnątrz pomieszczeń 10%,
 • przy transporcie poziomym powyżej 20,00m 5% za każde rozpoczęte 10,0m,
 • w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, zapyleniu 50%,
 • w zabudowie łukowej np. zbiorniki 50%.

Koszt 1 Rg/godz za postój uniemożliwiający z winy zamawiającego montaż lub demontaż rusztowania oraz nie wyczyszczenie rusztowań do demontażu  – 24,40 zł/Rgodz.

W okresie zimowym stosujemy upusty w zależności od warunków atmosferycznych tylko od ceny wynajmu rusztowania.

Przy demontażu końcowym rusztowania usługi transportu w promieniu 50 km GRATIS, przy wynajmie co najmniej 200,00 m2 wraz z montażem i demontażem.

Ponadto zakład nasz świadczy usługi transportowe samochodami ciężarowymi :

 • zestaw ciężarowy   24 T     -   3,20 zł / km
 • sam. ciężarowy      5,5 T     -   2,00 zł / km
 • sam. ciężarowy      3,5 T     -   1,90 zł / km
 • przyczepa sam.      1,5 T     -   0,65 zł / km
 • sam. towar-osob  1,25 T     -   1,35 zł / km
 • sam. osob-towarowy (do przestawienia rusztowania) – 1,15 zł / km

Uwaga :  Do powyższych cen doliczamy podatek VAT 22%

Użyte do budowy rusztowania elementy rusztowań powierzane są wypożyczającemu na podstawie dokumentów: „Dowód dostawy” oraz „Umowy najmu” na warunkach w nich zawartych.

Warunki płatności do uzgodnienia

Termin ważności oferty – do 12 / 08 r.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie przedsiębiorstwa.

Dział Sprzedaży i Marketingu

drukuj